fbpx

Maak je Comeback

Beschrijving

‘Maak je Comeback’ is een motivatie / activeringstraject waarbij de ontwikkeling en energie van de deelnemer (m/v) gesterkt wordt rondom zijn eigen werkzaamheden. Door dit in teamverband te doen ontstaat er begrip en sympathie naar elkaar. Toegeven dat niet altijd alles lukt, wat je daar aan kunt doen, en hoe je elkaar daar in kunt ondersteunen is een belangrijke gewaarwording gedurende dit proces.
Herken en erken eerst de obstakels bij jezelf en leer dan hoe je hier verandering in kunt aanbrengen.

Maak je Comeback methodiek handelt volgens een vaste, weldoordachte manier van 8 stappen als een vliegwiel om op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier het loopbaandoel te bereiken dat men voor ogen heeft.

Maak je Comeback methodisch handelen gaat dus om doen én denken.

Ofwel…De toekomst creëer jijzelf!

Doelgroep

Individuele medewerkers en teams die al jaren met elkaar samenwerken en op zoek zijn naar (bewust of onbewust) een boost of een oppepper. Opdoen van vitaliteit, hertstel, vergroten van zelfvertrouwen, vergroten van zelfinzicht, mentaal aansterken en daarmee een mentaliteitsverandering teweeg brengen.

De comebackmethode zorgt ervoor dat men weer nieuwsgierig en open in het leven komt te staan. Deelnemers zullen weer bereid zijn risico’s te nemen, krijgen weer goede zin en voelen dat ze er werkelijk toe doen. Succes komt weer binnen handbereik en de relatie met jezelf en je omgeving wordt weer waardevol.

Uitgangspunt van onze bijdrage is:

De manier waarop jij de wereld om je heen ziet en hoe jij omgaat met situaties is iets wat je uiteindelijk zelf doet. Jij hebt een eigen interpretatie van wat je ziet, hoe een bepaalde situatie werkt en wat je moet doen. Dit hangt allemaal af van je overtuigingen. Die bepalen weer je houding en gedrag. Hoeveel plannen van jou blijven hierdoor op de plank liggen? Hoeveel eigen talenten blijven onbenut? Hoeveel eigen ideeën worden niet uitgesproken? 

Als jij werkelijk gelooft dat je in staat bent om je doel te bereiken, dan gaat het je ook lukken. Succes is echt een keuze. Je zult de keuze moeten maken om ervoor te gaan. Ook als je geen zekerheid hebt over het eindresultaat.
Op je overtuigingen, houding en gedrag heb je zelf de regie. Daarmee heb je regie over de situaties die je tegenkomt en op jouw toekomst.

Onze handreiking:

Vat krijgen van de regie op jouw toekomst.
Om die regie goed te krijgen is het belangrijk om je comeback te maken en om die methode te gebruiken.

Kort en bondig:

‘Hans en Benno laten jou aan de hand van onze 8 stappen jou achterhalen hoe jij de regie op kunt pakken van jouw eigen leven’. 

Uitgangspunten en kernwaarden van dit programma

Onze kernwaarden in de ‘maak je comeback’ methodiek zijn:

Oorspronkelijkheid, veerkracht en realisatiekracht

Onze uitgangspunten hierbij zijn:

 • Van accepteren naar activeren
 • Van competenties naar vakmanschap
 • Van zelfsturing naar teamsturing

Maak je Comeback gaat uit van:

 • Doorzetten, focussen, opgaan in het leren en doortastend zijn;
 • Door bewust te zijn van sterke en zwakke kanten;
 • Leren plannen, monitoren en evalueren;
 • Leren door-, van- en met anderen.

Onze aanpak geeft handvatten op de vraag:

Hoe kun je beter omgaan met jouw oorspronkelijkheid en vitaliteit. Het is een comeback methode die handreikingen geeft voor de persoonlijke reflectie per deelnemer.

Deze worden verder uitgepluisd in ons traject om antwoord te krijgen op de vragen:

‘Wat bezielt je om zoveel energie te stoppen in een zinvol leven?’

‘Wat kenmerkt jouw leven met de intentie om ‘eruit te halen wat er voor jou inzit’?

‘Welke patronen zijn erin te ontdekken’?

‘Hoe zou je de belangrijke zaken die ertoe doen, goed kunnen benutten in jouw praktijk’?

 • Zo kun je achterhalen wat jou drijft en welke betekenis jij hieraan ontleent.
 • Het ontwikkelen van een urgente en intrigerende vraag is de basis voor je comeback maken.

Deze methode dwingt je na te denken over allerlei zaken.

… jouw actieve rol als individu.
… je eigen drijfveren en motieven.
… je zoektocht naar een betekenisvol leven.
… je eigen ontwikkeling.
… je eigen verantwoordelijkheid.
… je partnership met jouw omgeving.

Centrale vraag: Waarvoor heeft het leven jou uitgevonden?

Aanvullend:      Wat zijn jouw onvermoede mogelijkheden en welke interne & externe hulpbronnen kunnen je hierbij ondersteunen?

 

Wat is het je waard om in beweging te komen voor jezelf en anderen?

Programmabeschrijving

Op basis van ons boek ‘maak je comeback’

‘Je comeback maken’ geeft je de kans om al je talenten in te zetten en zichtbaar te maken. Het biedt je de kans om jezelf opnieuw uit te vinden, jezelf herontdekken en je eigen kwaliteiten om te zetten in succes. Toekomstbestendig, niet alleen voor nu,  maar ook te leren van jouw behaalde successen’. Ofwel:  Na het activeringstraject ‘maak je comeback’ ben je beter bestand tegen nieuwe, toekomstige uitdagingen in het leven.

Maak je Comeback methodiek  kent een aantal kenmerken:

 • Doelgericht werken: Werken met een concreet en specifiek 8 stappen plan waarbij activiteiten zijn gericht op het realiseren van een terugkerende of volgende loopbaanstap
 • Systematisch werken: werken volgens een vaste en logische werkwijze waar ruimte voor persoonlijke- en professionele ontwikkeling bestaat.
 • Procesmatig werken: Werken in 8 logische stappen die op elkaar voorborduren en waarbij elke stap de voorwaarden creëert voor de volgende stap.

Bewust handelen: Het borgen en verbeteren van de eigen ontwikkeling door voortdurend te monitoren aan de hand van de videovoorbeelden, oefeningen, achtergrondinformatie en stappenplan.

 

Maak je Comeback stappen:

Het activeringstraject ‘maak je comeback’ bestaat uit:

Fase 1

staat in het teken van herkenning en kent een 2-tal stappen:

 • 1 - Vallen:

Het geloof in jezelf verliezen en het ontstaan van stress.

Uitgangspunten:

‘Kun jij je herinneren wanneer je voor het laatst ‘gevallen bent’?

‘Wat heb je toen ervaren, wat heeft het met jou gedaan’?

‘Wat betekent tegenslag voor je’?

‘Wat gebeurt er met jou als je tegenslag hebt’?

‘Ben je in staat het gebeurde achter je te laten’?

 • 2 - De drang naar rehabilitatie:
  Je lichaam als barometer, denkpatronen en vooruit leven.

Uitgangspunten:

‘Wat is er gebeurd dat je wilt herstellen’?

‘Wat is je overkomen nadat je de ‘drang’ ervaren hebt’?

‘Wat maakt het dat je kiest voor het onbekende verlangen i.p.v. de bekende pijn’?

Fase 2  

staat in het teken van erkenning en kent 1 stap:

 • 3 - Inzicht: Hoe zit je in elkaar en hoe ga je om met mensen en situaties?

 Uitgangspunten:

‘Wat spreekt uit jouw levensverhaal’?

‘Wat is jouw aandeel’? 

‘Wat zijn belangrijke thema’s en potentieel dat boven komt drijven’?

‘Welke lessen heb je geleerd’?

Fase 3

staat in het teken van activering en kent een 2-tal stappen:

 • 4 - Willen:
  Keuzes maken, je persoonlijke visie creëren en kernwaarden.

Uitgangspunten:

‘Wat wil je’?

‘Hoe ziet jouw speelveld eruit’?

‘Waar doe je het voor”?

 • 5 - Kunnen:
  Jezelf zijn, ruimte innemen en grenzen stellen.

Uitgangspunten:

‘Waar droom je van op onbewaakte momenten’?

‘Waar ben je toe in staat’?

‘Wat ga je herontdekken en / of vernieuwen’?

Fase 4

staat in het teken van motivering en kent een 2-tal stappen:

 • 6 - Durven:
  Vallen en opstaan, helpende gedachten en flow.

Uitgangspunten:

‘Wat is de beste versie van jezelf’?

 ‘Hoe wil jij omgaan met je herontdekking / vernieuwing’?

 • 7 - Mogen:
  Leven volgens je persoonlijke visie.

Uitgangspunten:

‘Hoe kom je tot realisering’

‘Mag ik dat van mijzelf en mijn omgeving’?

‘Wat heeft het leven voor mij uitgekozen’?

‘Wat heb ik ervoor over’?

Fase 5

staat in het teken van de eigen regieschap en kent 1 stap:

 • 8 - Regie over je eigen scenario’s:

De baas over je plannen.

Uitgangspunten:

‘Hoe leidt mijn comeback naar mijn levensgeluk’?

‘Hoe creëer ik eigenaarschap en meerwaarde over mijn leven’?

‘Welke alternatieven zie ik’?

‘Wat wil ik gaan doen’?

Opbouw trainingsprogramma

Kick off programma met een inspirerende en motiverende sessie door Hans van Breukelen en Benno Diederiks (halve dag)
Online toegang tot videomateriaal, naslagwerken en oefeningen. De borging wordt gegarandeerd middels de IOM app en de daarin aangeboden bevraging en uitleg.

Online begeleiding

Aantal deelnemers
Minimaal:          10
Maximaal          15 

Kosten

Individueel
€ 595 exl. btw per deelnemer

Team
Inclusief een tussentijdse of afrondende sessie van ½ dag € 6000 exl btw

Docenten        

Over Hans van Breukelen

Hans van Breukelen (1956) is van huis uit onderwijzer, maar is vooral bekend door zijn negentienjarige voetbalcarrière. Hij stond als doelman onder de lat bij FC Utrecht, Nottingham Forest en PSV. Hij kwam 73 keer uit voor het Nederlands elftal en beleefde zijn ultieme overwinning met het Europese Kampioenschap voetbal in 1988. Na zijn voetballoopbaan richtte hij zich op een maatschappelijke loopbaan met als centraal thema: succes is maakbaar.

Sinds 2018 is hij Comebackmanager: organisator en begeleider van inspiratiesessies.

De combinatie van topsport, management, sprekerservaring maken dat hij op praktische wijze individuen en organisaties kan verbinden om doelstellingen te realiseren. ‘En boven alles ben ik ervaringsdeskundige op het gebied van omgaan met tegenslagen en succesvol blijven,’ zegt Hans van Breukelen.

‘Dat doe ik op basis van een open dialoog, met een hart voor mensen en hard op inhoud. Het geeft mij een kick als mensen hun eigen plafond aantikken en van doelloosheid weer doelgericht kunnen gaan leven.’

Over Benno Diederiks

Benno heeft meer dan 25 jaar ervaring in het coachen van mensen die te maken hebben met ontslag, faillissement, een ongeluk of die geen voldoening meer vinden in hun werk.

Benno: ‘Neem de regie over je eigen comeback. Durf, neem risico’s, maak keuzes, maak fouten, volhard in wat je aan het doen bent en schrijf je eigen scenario’s. Want er is maar één regisseur in jouw leven en dat ben jij.’
Onderweg is Benno Diederiks vooral veel ménsen tegen gekomen. Hij heeft zich verdiept in de wijze waarop ontmoetingen tussen mensen tot meer diepgang leiden en laat als gids zien wat voor moois dan vaak boven komt

Dit maakt hem tot een inspirerende sparringpartner die mensen met kwaliteiten verbindt. 
Op weg met Benno Diederiks…Brabander van geboorte met een Rotterdamse inslag:

"Overweeg het alles, behoudt het goede en ontdek het mooie."

                                              

aanmeld inspiratiesessie button

Maak je comeback complete serie

 

Maak je comeback gratis proefles

BoekSerie small750